danska

Hej alle butikker, Nu er der ferieperioder, og vi vil derfor gerne informere dig og minde dine butikker om nogle ting for at gøre denne sommer så glat som muligt for alle. Vi vil også advare dig om, at vi vil have en begrænset arbejdsstyrke i de kommende uger. - Sørg for at kontrollere oplysningerne i mail, dokumenter og SameSystem dobbelt, så de er korrekte og komplette, inden du sender / rapporterer til os. Derefter kan vi undgå masser af ekstra mail og spørgsmål, der vil være tidskrævende for alle parter. - Send mail til vores fælles postkasser NYSE-HR / NYSE-løn, og når du svarer på mail, skal du huske at svare alle, der er i kopi og ikke kun til den person, der har sendt mailen. - Læg en klar overskrift på mail, så det er lettere at vide, hvad det er, og hvem der skal håndtere mailen. Vi prøver at holde de samme frister som sædvanligt, men hvis der er mange kontrakter eller spørgsmål på samme tid, kan det være en lidt længere responstid og behandlingstid end normalt. Hvis der er noget, der skal behandles med kort varsel, er det godt, hvis du ringer til os, så vi ved, at vi bør prioritere din sag. Ønsker dig en dejlig sommer!

engelska

Hi all stores, Now there are holiday periods and we would therefore like to inform you and remind your stores of some things to make this summer as smooth as possible for everyone. We will also warn you that we will have a limited workforce in the coming weeks. - Be sure to double check the information in mail, documents and SameSystem so that they are correct and complete before sending / reporting to us. Then we can avoid lots of extra mail and questions that will be time consuming for all parties. - Send mail to our common mailboxes NYSE-HR / NYSE payroll, and when replying to mail, remember to reply to everyone who is in copy and not just to the person who sent the mail. - Put a clear headline on mail so it is easier to know what it is and who is going to handle the mail. We try to keep the same deadlines as usual, but if there are many contracts or issues at the same time, it may be a slightly longer response time and processing time than usual. If there is something to be addressed at short notice, it is good if you call us so we know we should prioritize your case. Wishing you a wonderful summer!

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)